„Dziecko nie bawi się dlatego, że jest dzieckiem, ale bawi się dlatego, by stać się dorosłym” – taka myśl przewodnia towarzyszyła spotkaniu z rodzicami uczniów klas I-III, które poprowadziła p. Olga Tołwińska, pedagog szkolny. Spotkanie pozwoliło rodzicom przenieść się na chwilę do czasów swojego dzieciństwa. Pozwoliło także zastanowić się nad tym, w jakim stopniu obecna aktywność dzieci sprzyjają ich rozwojowi.
Pani Anna Kara, psycholog szkolny, na spotkaniu z rodzicami uczniów klas IV-VI poddała refleksji temat zagrożeń związanych z korzystaniem z gier komputerowych. Mamy nadzieję, że świadomość niebezpieczeństw, jakie niesie wirtualna rzeczywistość, pozwoli rodzicom w większym stopniu kontrolować czas, który dziecko spędza przed komputerem.
Cieszy nas ogromnie obecność tak wielu rodziców, włączanie się do dyskusji oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, także po spotkaniu.

Prezentacje z prelekcji w zakładce „Rada Rodziców – Materiały dla rodziców”