Cały rok przygotowań został uwieńczony I Komunią św. klas III. Uroczystość odbyła się
8 maja w Katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie o godz.10.00.
Mszy św. przewodniczył ks. Grzegorz Głąb, który przez cały miniony rok był przewodnikiem duchowym dla dzieci i rodziców.
Dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej przygotowywała s. Urszula Kupczyk OSU.