Dnia 10 grudnia 2014 r. odbyła się rada pedagogiczna, podczas której nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie poprowadził p. Piotr Szmidt – ratownik medyczny. W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję powtórzyć wiadomości z zakresu pierwszej pomocy oraz praktycznie przećwiczyć resuscytację. Druga część spotkania została poprowadzona przez p. Justynę Cichosz-Buską, podczas której nauczyciele zapoznali się z podstawowymi informacjami z zakresu aktywnej edukacji. Rada zakończyła się omówieniem spraw bieżących.