Tutoring jest formą pracy pedagogicznej realizowanej w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie z uczniem. W dniach 20-21 maja 2017 r. odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu Tutoring szkolny, do którego przystąpiła nasza szkoła. Spotkanie prowadziła p. Małgorzata Ziółkowska. W ciągu dwóch dni 21 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach pod tytułem Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego i Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Kurs składał się z części teoretycznej, gdzie została przedstawiona idea tutoringu oraz z części praktycznej, gdzie przyszli tutorzy mieli okazję wcielić się w rolę samego tutora, dziecka oraz rodzica.
Program jest realizowany w ramach projektu Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.