Jak zawsze w trzech grupach dziękowaliśmy Bogu za Jego miłość. Klasy młodsze modliły się
także za trzecioklasistów, którzy przygotowują się do I Komunii Świętej.