Jezus przez ponad półtora roku ukazywał św. Małgorzacie Marii Alacoque i objawiał jej swoje Serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami.
My w kolejny pierwszy piątek miesiąca zgromadziliśmy się na Eucharystii, żeby wynagrodzić Sercu Jezusa za grzechy nasze oraz za grzechy całego świata.
Przyjmując Jego Serce płonące miłością do nas prosimy o pokój dla Ukrainy i Rosji.