Dzieci klas trzecich miesiąc po pierwszej Komunii św. uczestniczyły we Mszy św. wynagradzającej Sercu Bożemu za grzechy nasze i całego świata. Po raz pierwszy
w szkolnej kaplicy przyjęły Pana Jezusa.
Dar, tajemnica i wielka radość.