niedziela, Kwiecień 21, 2019

Plan zajęć

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

Plan zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
dla uczniów klas IV-VIII znajduje się w planie lekcji dla poszczególnych klas.

Plan zajęć pozalekcyjnych dla klas I – III w roku szkolnym 2018/2019

Plan zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – VIII w roku szkolnym 2018/2019