Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023

Rozkład lekcji i przerw międzylekcyjnych

Plan zajęć dodatkowych w klasach 1-3 na rok szkolny 2022/2023

Plan zajęć dodatkowych w klasach 4-8 na rok szkolny 2022/2023