środa, 25 maja, 2022

Plan zajęć

Plan lekcji na rok szkolny 2021-2022

Rozkład lekcji i przerw międzylekcyjnych
Plan zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
dla uczniów klas IV – VIII znajduje się w planie lekcji dla poszczególnych klas.
Plan zajęć pozalekcyjnych dla klas I – III w roku szkolnym 2021/2022
Plan zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – VIII w roku szkolnym 2021/2022
Plan zajęć gimnastyki korekcyjnej dla klas I – VI w roku szkolnym 2020/2021
Skip to content