W dniu dzisiejszym klasa 5a wybrała się na lekcji plastyki do Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”. Uczniowie obejrzeli pokonkursową wystawę „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej”. Prace niezwykle ciekawe, wykonane zostały w różnych technikach plastycznych. Jedne kolorowe, inne monochromatyczne. Zwykłe pastele na kolorowym kartonie oraz dwukolorowe prace artystów zaskakiwały sposobem ujęcia tematu, prostotą, a czasem i przepychem. Uczniowie mogli podszkolić swój warsztat plastyczny, jak również wymienić się swoimi uwagami na temat oglądanych prac.

Drugim punktem wycieczki była wystawa w Galerii Sztuki Ludowej pt. „Wieś spokojna i wesoła w malarstwie ludowym”. W tym przypadku obrazy – proste w swej tematyce i wykonaniu – zostały namalowane na płótnie lub kartonie farbami olejnymi lub wodnymi. Każdy obraz stanowił oddzielną pracę przedstawiającą obrzędy i zwyczaje polskiej wsi. Na dziełach były przedstawione liczne postacie, zwierzęta, kolorowe drewniane domy i pola – to wszystko, co można spotkać na wsi. Nasi młodzi krytycy sztuki wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Miło było zobaczyć uśmiech na ich twarzach. Z pewnością była to cenna lekcja i bardzo dobrze spędzona. Szybkim krokiem wróciliśmy przez naszą lubelską Starówkę do szkoły.