Dzisiaj na modlitwie porannej uczniowie z klasy 3a w obecności Siostry Dyrektor podsumowali zagadnienia miesięcznej pracy z programu wychowawczego.
 Hasłem przewodnim w miesiącu lutym była RADOŚĆ. Był to czas, w którym uczniowie odkrywali ją w wykonywanej pracy, starali się być radośni i często uśmiechać się do innych oraz szczególnie pamiętali o osobach konsekrowanych. Dodatkowo w ramach omawianego zagadnienia stworzyli plakat, na którym każdy przedstawił siebie wraz z informacją, co sprawia mu radość oraz za co jest wdzięczny.