W roku szkolnym 2023/24 będziemy korzystać z następujących podręczników do religii:

kl. 4 – wyd. Gaudium, Podręcznik „Chcę żyć z Jezusem” (nowy)

kl. 5 – wyd. Gaudium, Podręcznik „Bóg poszukuje człowieka”

kl. 6 – wyd. Gaudium, Podręcznik „Jezus Chrystus nas zbawia”

kl. 7 – wyd. Gaudium, Podręcznik „Bóg wskazuje nam drogę”

kl. 8 – wyd. Gaudium, Podręcznik „Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat” (nowy)