26 września 2017 r. klasa 6a uczestniczyła w projekcie pt. Podróż między kulturami, który dotyczył wielokulturowego wymiaru dawnego i współczesnego Lublina. Poprzez przywołanie konkretnych miejsc, opowiedziana została historia miasta stworzonego przez reprezentantów takich narodów jak: Rosjanie, Niemcy, Żydzi czy Czesi. Był to co prawda wirtualny spacer uliczkami naszego miasta, lecz dzięki temu można było odkryć historię ulic, budynków – które sięgają swoim rodowodem do wieku XVI czy XIX, lecz i dziś pełnią ważną funkcję w przestrzeni miasta. W ciekawy sposób uczniowie zwiedzali zabytki Lublina oraz poznawali inne religie ich symbole i zwyczaje.