Bardzo serdecznie gratulujemy laureatom konkursów szkolnych „Zielona bajka”, „Mieszkam w ekologicznym domu” oraz „Kupuję, decyduję”, którym wręczone zostały dzisiaj nagrody oraz dyplomy.
Dziękujemy także wszystkim uczniom, którzy podjęli się wykonania prac konkursowych.

Konkursy zostały przeprowadzone w ramach projektu „Ekologia jest fajna!”, przedsięwzięcia dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Koordynatorkami projektu są p. I. Jagła-Izdebska oraz p. B. Szypuła.