W dniu dzisiejszym Rada Samorządu Uczniowskiego podsumowała swoją całoroczną pracę. W ciągu mijającego roku udało się zrealizować wiele zadań i ciekawych pomysłów. Przedstawiono także raport finansowy wszystkich wpływów i wydatków. Chociaż rok szkolny jeszcze się nie zakończył, możemy już powiedzieć, iż był bardzo pracowity i owocny. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem m.in. w organizację wyborów do Samorządu, prowadzenie uroczystości szkolnych, pomoc w zbiórkach charytatywnych, akcjach ekologicznych, kiermaszach świątecznych, organizację konkursów, poczty walentynkowej. Dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej. Mamy nadzieję, że było to cenne doświadczenie dla każdego. Liczymy, że kolejny rok będzie równie owocny!