bty

W tym roku przypada 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir. 10 lutego 1940 r. władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich przeprowadziły pierwszą (z czterech) masową deportację obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji i zachodniej Syberii. Wywieziono wtedy około 140 tys. ludzi. W czasie transportu deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna. By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń, w Lublinie od 9 do 11 lutego trwały trzydniowe obchody, podczas których zostały upamiętnione ofiary tamtych wydarzeń. W grudniu nasza szkoła brała udział w projekcie edukacyjno- patriotycznym „80-lecie wywózek na Syberię” . We wtorek o godzinie 11.30  przedstawiciele uczniów klasy 8 a wraz z Panią Małgorzatą Król udali się do Instytutu Pamięci Narodowej na podsumowanie projektu i zakończenie obchodów wspomnianej rocznicy. Szkoła otrzymała certyfikat, podziękowania, upominki za uczestnictwo i zaangażowanie w projekcie.