Uczniowie klas 7-8 brali udział w wielu akcjach na rzecz Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta: zbiórki żywności, pomoc w organizacji Śniadania Wielkanocnego dla ubogich. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy!