W tym roku szkoła nasza wzięła udział w akcji Światowy Dzień Wody z PAH, który odbywał się pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”. Przypadał on na 22 marca. Na naszej stronie internetowej zamieszczaliśmy materiały edukacyjne przygotowane przez PAH, liczne plakaty i prezentacje wykonane przez uczniów. Nauczyciele prowadzili lekcje oparte o quizy, filmy i animacje. Przeprowadzony również został konkurs “Kropla wiedzy o wodzie”. Wszystkie działania, które zostały przeprowadzone miały na celu pokazanie, jak ważna w życiu człowieka jest woda i jak należy o nią dbać. Szkoła nasza otrzymała Dyplom oraz imienne podziękowania dla nauczycieli, którzy włączyli się w tą akcję. Mamy nadzieję, że poszerzyliśmy świadomość, że dostęp do czystej wody to jedno z podstawowych praw człowieka. Każdy z nas jest odpowiedzialny za oszczędzanie wody!