7 grudnia, uczniowie klas ósmych wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez Dzielnicowego pierwszego Komisariatu Policji – aspiranta Pana Marcina Kępowicza.
Tematyką warsztatów było bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu, odpowiedzialność karna nieletnich za czyny dokonane w sieci np. przesyłanie zdjęć bez zgody osoby fotografowanej, pomówienia, niepochlebne wyrażanie opinii na temat nauczycieli, rodziny i osób bliskich.
Mamy nadzieję, że dzięki zdobytej wiedzy nasi uczniowie będą świadomymi i bezpiecznymi
Użytkownikami Internetu.