27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne, działając w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w AK.
Jego tajne struktury wojskowe i cywilne, podległe rządowi RP na uchodźstwie, nie miały odpowiednika w żadnym innym kraju. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, lecz także stworzenie moralnej i niepodległościowej tradycji, która pozwoliła Polakom przetrwać czas dyktatury komunistycznej. Żołnierzom i urzędnikom Polskiego Państwa Podziemnego nie dane było doczekać zwycięstwa. Bardzo wielu z nich zginęło w walce, zostało zamordowanych lub uwięzionych przez okupantów. Po wojnie tysiące padły ofiarą komunistycznych represji, a tysiące innych ratowały się, uciekając z kraju. Pozostawili nam swoje dziedzictwo i wartości, które towarzyszyły im w walce z okupantami i komunistycznym zniewoleniem.
Pod zamieszczonym linkiem można znaleźć aplikację, która przenosi nas do gry edukacyjnej poświęconej Polskiemu Państwu Podziemnemu, możesz dołączyć do rozgrywki i zrozumieć, dlaczego Polskie Państwo Podziemne jest określane mianem fenomenu na skalę światową.
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/88326,Aplikacja-Polskie-Panstwo-Podziemne-do-pobrania.html