Dnia 8 kwietnia 2014 r. w naszej szkole odbyła się półwywiadówka. Rodzice uczniów spotkali się z wychowawcami klas, mieli również okazję porozmawiać o kwestiach wychowawczych i dydaktycznych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Przed zebraniami w klasach odbyły się spotkania z rodzicami uczniów klas I-III, które poprowadziła p. Anna Kara oraz spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VI, przygotowane przez p. Olgę Tołwińską. Tematem spotkania prowadzonego przez psychologa szkolnego było Budowanie u dziecka poczucia własnej wartości. Rodzice uczniów klas starszych zostali zaproszeni do refleksji nad Bezpieczeństwem dzieci w przestrzeni wirtualnej.