Dzisiaj o godzinie 16.00 rozpoczęły się zebrania klasowe. Jako pierwsi spotkali się z wychowawcami rodzice uczniów z klas I-III. Następnie wszyscy zgromadzili się w auli, gdzie odbyła się pedagogizacja pod hasłem „Pozytywna dyscyplina”. Pogadanka została poprowadzona przez p. Agnieszkę Semeniuk i p. Iwonę Michniewicz – trenerki metody pozytywnej dyscypliny. Pozytywna Dyscyplina dostarcza rodzicom gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem. Metoda ta została stworzona, aby kształcić młodych ludzi do bycia odpowiedzialnymi, pełnymi szacunku i zaradności członkami społeczeństwa. Po szkoleniu odbyły się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas IV-VIII i konsultacje z poszczególnymi nauczycielami.