W dzisiejsze popołudnie (tj. 25 listopada 2014 r.) odbyło się spotkanie z rodzicami na temat: Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces w nauce. Pani Maria Krajewska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Lublinie przybliżyła rodzicom najważniejsze zadania jakie stoją przed uczniami klas I – III oraz IV – VI, przedstawiła także uwarunkowania sukcesów edukacyjnych dziecka. Podkreśliła, iż niezwykle ważne jest, aby myśleć o sukcesie dziecka na miarę jego możliwości. Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za ich obecność. Ufamy, że dla każdego z nas będzie to owocna lekcja. W drugiej części dzisiejszego popołudnia w ramach półwywiadówki odbyły się spotkania w klasach z wychowawcami oraz indywidualne rozmowy z nauczycielami.