30.09. i 1.10. uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję zbiórki
żywności w sklepach LSS SPołem dla podopiecznych Kuchni Brata Alberta.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i tym, którzy życzliwie wsparli
akcję!