Szanowni Państwo,

w załącznikach przekazujemy informację Urzędu Miasta Lublin, Wydziału Oświaty i Wychowania (Referat ds. programów rządowych i samorządowych oraz zwiększania
szans edukacyjnych uczniów) dotyczącą możliwości ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

pismo informacyjne dot. pomocy materialnej

zał 1 uchwala_nr_1122_z_regulaminem

zał 2 wniosek_o_przyznanie_stypendium szkolnego

zał 3 wniosek_o_przyznanie_zasiłku_dla_ucznia

zał 4 oświadczenie UA

zał 5 instrukcja dla wnioskodawcy_stypendium

zał 6 instrukcja dla wnioskodawcy_zasiłek