2.8 C
Województwo lubelskie
środa, 29 marca, 2023

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Psycholog Szkolny

Godziny pracy

 • poniedziałek
 • wtorek
 • środa
 • czwartek
 • piątek

Skontaktuj się

tel. (081) 524 84 20 (wew. 27)

  Pedagog Szkolny
  P. Edyta Matejek

  Godziny pracy

  • Poniedziałek 10.00-14.15
  • Wtorek 13.00-17.00
  • Środa 11.30-17.00
  • Czwartek 9.00-16.15
  • Piątek 9.30-15.30

  Skontaktuj się

  tel. (081) 524 84 20 (wew. 27)

   POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA

   Ankieta dla uczniów: KLIKNIJ – dziękujemy za wypełnienie

   DROGI UCZNIU! ZGŁOŚ SIĘ, JEŻELI:

   »masz jakiś problem i nie wiesz z kim o tym porozmawiać,
   »czujesz się samotny,
   »martwisz się sytuacją w domu rodzinnym,
   »czujesz się odizolowany od rówieśników albo wpadłaś/ wpadłeś w towarzystwo, które robi rzeczy, które Ci się nie podobają,
   »masz trudności w nauce,
   »ktoś Ci dokucza, wyzywa, wyśmiewa, grozi itp.,
   »często „wybuchasz” i tracisz nad sobą panowanie,
   »zrobiłeś coś, czego bardzo żałujesz,
   »jesteś nieśmiały i bardzo chcesz to zmienić,
   »chciałbyś się podzielić swoim sukcesem, radością.

   Przyjdź – razem spróbujemy sobie z tym poradzić!

   Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz pomocnych materiałów edukacyjnych. Będę one wsparciem w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją pandemiczną. Wśród materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN, ORE i kuratoriów oświaty znalazły się m.in. publikacje i poradniki. Zachęcamy do korzystania z materiałów. Są one dostępne na stronie https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz

   DROGI RODZICU/ OPIEKUNIE! ZGŁOŚ SIĘ, JEŻELI:

   »martwi Cię zachowanie Twojego dziecka,
   »niepokoją Cię jego wyniki w nauce,
   »coś się dzieje w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje dziecko,
   »zachowanie dziecka nagle się zmieniło, a nie wiesz dlaczego,
   »Twoje dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i chciałbyś mu pomóc to zmienić,
   »chciałbyś poprawić, pogłębić relacje ze swoim dzieckiem,
   »chcesz zasięgnąć porady dotyczącej instytucji świadczącej pomoc dziecku i rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczniczych).

   Nasza praca bez Twojego udziału nie przyniesie dużych efektów. Jako rodzic/ opiekun jesteś najważniejszy dla swojego dziecka i dlatego tak ważne jest, żebyśmy wspólnie starali się znaleźć rozwiązanie i pomóc Twojemu dziecku.

   ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO W RAMACH POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOM

   1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów posiadających zalecenie w opinii Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej wynikające z diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii. Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest wspomaganie obniżonych funkcji poznawczych tzn. percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

   2. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów mogących mieć trudności w funkcjonowaniu w grupie społecznej i klasowej. Główny celem zajęć jest kształtowanie umiejętności społecznych, rozwijanie samoświadomości, poznanie samego siebie, poznanie swoich mocnych i słabych stron, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć).

   3. Zajęcia dla uczniów ze skrzyżowaną lateralizacją

   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze skrzyżowaną lateralizacją (co oznacza, iż np. dominującą ręką jest ręka prawa a oko lewe, lub odwrotnie). Taka sytuacja może przekładać się na trudności w odwzorowywaniu układów przestrzennych, w tym także graficznych – przejawem tego są litery niekształtne, w nierównych odstępach, dziecko może mieć też skłonność do opuszczania linijek, sylab, wyrazów, lub zmieniać kolejność liter.

   4. Trening koncentracji uwagi

   Zajęcia przeznaczone dla uczniów mogących mieć trudności w koncentracji uwagi zwłaszcza podczas pracy na lekcji a także podczas samodzielnej pracy w domu. Celem zajęć jest usprawnianie funkcji koncentracji uwagi dla podniesienia techniki czytania i pisania a także zapamiętywania i uczenia się.

   5. Zajęcia usprawniające grafomotorykę

   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów mogących mieć trudności z czytelnym pismem. Widoczne trudności podczas pracy to także szybka męczliwość podczas pisania i brak motywacji do pracy, trudności w trzymaniu się w liniaturze, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, napięcie mięśni podczas pisania, nieczytelne pismo. Celem zajęć jest usprawnianie motoryki małej, napięcia mięśniowego ręki, koordynacji wzrokowo-ruchowej celem podniesienia jakości pisma.

   Skip to content