„Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg…” słowa utworu Adama Asnyka idealnie oddają ducha uroczystości, która miała dzisiaj miejsce w murach naszej szkoły. Po paru latach przerwy w świat wyrusza kolejny rocznik wychowanków Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek. O godzinie 9.00 cała społeczność urszulańska zgromadziła się w auli, by pożegnać uczniów klas ósmych. Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z tradycją – polonezem w wykonaniu przyszłych absolwentów. Wspomnienia zawarły się programie słowno-muzycznym, który przygotowali odchodzący ósmoklasiści. Na ręce Siostry Dyrektor, Siostry Przełożonej, Nauczycieli i Rodziców złożono kwiaty i dziękowano za trud, poświęcenie i zaangażowanie podczas tych wszystkich lat nauki. Szczególne dowody wdzięczność okazano wychowawczyniom – s. Marii Magdalenie Masłoń i p. Marcie Muszyńskiej. Uczniowie klas siódmych wręczyli starszym kolegom upominki, dziękując za swoiste przewodnictwo w roku szkolnym 2018/2019. Kochani Ósmoklasiści, pragniemy jeszcze raz wyrazić nasz podziw i życzyć wam sukcesów w kolejnych latach nauki, niestety już w innych szkołach. Niech wspomnienia związane ze społecznością urszulańską towarzyszą Wam przez całe życie!