Ostatnie dni wakacji w naszej szkole to nie tylko przygotowanie sal czy spotkania rady pedagogicznej. 30 i 31 sierpnia dziewiętnastu nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu Pozytywna Dyscyplina w klasie prowadzonym przez p. Agnieszkę Semeniuk – edukatorkę tej metody i od tego roku wychowawcę klasy 2b. Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza, która rzuca zupełnie inne światło na problem dyscypliny. Jest w niej zarówno szacunek do potrzeb ucznia, potrzeb nauczyciela, jak i wymogów sytuacji. Działa długofalowo, kładzie nacisk na nauczanie ważnych umiejętności życiowych, uczy dzieci brania odpowiedzialności za siebie i swoje zachowanie. Nauczyciele z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.