Dziś i jutro w klasach 4-8 zostaną przeprowadzone lekcje profilaktyczne na temat prawnokarnych aspektów hejtu w sieci. Zagadnienia, które podjął podczas spotkania z uczniami prelegent p. dr Sławomir Hypś to m.in. wyjaśnianie czym jest prawo, jak działa współczesny smartfon, czy w Internecie możemy być anonimowi, na czym polega wolność słowa oraz jakie akty prawne ją regulują. Podczas lekcji poruszony został temat groźnego zjawiska hejtu oraz obszary następstw prawnych dla tego zagadnienia, a także wyjaśniono, czym jest zniesławienie, zniewaga, groźba, nękanie oraz jakie konsekwencje karne pociągają.