W ramach plastyki, uczniowie klas 6-tych uczestniczyli w zajęciach poświęconych prawu autorskiemu. Był to cykl dwóch spotkań. Przeprowadziła je p. mgr Joanna Tarasiewicz – kierownik Działu Wspomagania i Promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Uczniowie dowiedzieli się co jest przedmiotem prawa autorskiego. A jest nim każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. Poznali Polonę, Projekt Gutenberga oraz system licencji Creative Commons. Zapewne przydadzą się im te, jak i inne wiadomości, o których mówiła p. Joanna. Czyli z jakich stron można pobierać darmowe zdjęcia, grafiki czy muzykę?

Bardzo dziękujemy za ciekawe i interesujące wiadomości.