Punktualnie o godzinie 9.00 rozległ się sygnał ogłaszający ewakuację wszystkich osób znajdujących się w budynku szkoły. Akcja przebiegła bardzo sprawnie tak, że w czasie 3,07 minut wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły (łącznie ponad 450 osób) bezpiecznie i sprawnie opuścili szkołę i zgromadzili się na miejscu zbiórki obok boiska szkolnego. Mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli powtórzyć tej akcji podczas realnego zagrożenia, czego życzymy również uczniom wszystkich szkół.