Dzięki udziałowi w ogólnopolskiej sieci szkół „Deutsch Plus” pod patronatem Goethe Institut nawiązaliśmy kontakty, które pozwoliły nam przystąpić do projektu „Meine Lieblingssachen”, który stał się też projektem eTwinning. Jego celem jest przygotowanie uczniów do wyrażania upodobań i opinii, komunikowania się w języku niemieckim, rozwiania ekspresji twórczej i umiejętności korzystania z TIK oraz budowanie pozytywnego nastawienia do nauki języka niemieckiego. I to wszystko udaje nam się dzięki zaproponowanym zadaniom i ogromnemu zaangażowaniu naszych uczniów. Na samym początku realizacji projektu młodzież przygotowała krótki filmik i przedstawiła się uczniom partnerskich szkół. Zadanie to, początkowo trochę stresujące pozwoliło przełamać barierę językową i zrozumieć, jak ważny jest trening wymowy w przygotowaniu do skutecznej komunikacji. Następnie uczniowie poznawali podczas lekcji słownictwo i struktury leksykalno – gramatyczne, przydatne podczas wyrażania opinii i upodobań, a zdobyte umiejętności wykorzystali komunikując się na padlecie i przygotowując plakaty i lapbooki. Wszystko zgodne z własnymi pomysłami, kreatywne i samodzielnie wykonane. W ramach współpracy nie zabrakło też wspólnych gier a jedną z nich był międzyszkolny Kahoot. Przed uczestnikami projektu było także  inspirujące, zadanie związane z poznaniem narzędzi do tworzenia interaktywnych chmur wyrazów. Grupy wyrazów  tworzą grafiki zawierające ich upodobania, dzięki którym utrwalą nie tylko umiejętności językowe, ale też rozwiną sprawność korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej.
Udział w projekcie uważamy za niesamowitą przygodę edukacyjną.
 

Uczestnicy projektu:
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Powidzu
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM we Wrocławiu
Anne-Frank-Gesamtschule, Niemcy