Projekt ekologiczny „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie”

0
1504

Nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu ekologicznego „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie”. Zakłada on przeprowadzenie szeregu działań proekologicznych przez uczniów, z udziałem nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

Planowane przedsięwzięcia to:

  1. Konkurs dla uczniów klas I-IV „Ekozabawka”. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska, uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne, rozbudzanie wyobraźni, zdolności manualnych oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych. Zadaniem konkursowym jest samodzielne stworzenie zabawki z materiałów odpadowych. Wystawa ekozabawek.
  2. Konkurs dla uczniów klas VI-VIII „EkoDesign”. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska, uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne, rozbudzanie wyobraźni, zdolności manualnych oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych. Zadaniem konkursowym jest stworzenie designerskiego ubrania z surowców z recyklingu. Wystawa mody ekologicznej.
  3. Ekowarsztaty dla uczniów klas I-VIII („Ekoopakowanie”, „Co pływa w wodzie?”, „Co wisi w powietrzu?”). Przeprowadzenie warsztatów ma na celu kształtowanie kompetencji kluczowych (naukowo-technicznych, uczenia się, społecznych i obywatelskich, inicjatywności) oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
  4. Projekt edukacyjny „Czy nasza szkoła i nasze otoczenie zagrożone są hałasem?” Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży, jakim problemem we współczesnym świecie jest hałas, który nieustająco nas otacza. W ramach projektu uczniowie będą mierzyć poziom natężenia dźwięku w określonych sytuacjach i miejscach szkoły oraz wybranych miejscach dzielnicy Śródmieście. Przeprowadzenie warsztatów ma na celu kształtowanie kompetencji kluczowych (naukowo-technicznych, uczenia się, społecznych i obywatelskich, informatycznych) oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
  5. Uroczysty finał szkolnego projektu ekologicznego – interaktywny turniej wiedzy ekologicznej na żywo „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie” z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli społeczności lokalnej.

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach i projektach! Czekają na Was nowe doświadczenia, moc wiedzy, dobra zabawa i cenne nagrody!

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.