Pragniemy poinformować, iż w październiku rozpoczynamy realizację projektu eTwinning „Let’s celebrate”. Naszymi europejskimi partnerami będą szkoły z Lucon we Francji oraz z Celje w Słowenii.

Platforma eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych i jest ściśle powiązana z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe.

Poprzez różnorodne działania projektowe uczniowie klas siódmych naszej szkoły będą mieli okazję zaprezentować polskie tradycje i zwyczaje świąteczne, poznać kulturę krajów partnerskich i porównać ją z naszą. Uczniowie zostaną między innymi  zaangażowani do przygotowania materiałów prezentujących wybrane święto obchodzone w Polsce, planujemy wymianę kartek bożonarodzeniowych, a w maju we współpracy z rówieśnikami ze szkół partnerskich uczniowie przygotują i zorganizują wspólne obchody Dnia Europy.

Komunikacja pomiędzy uczniami będzie odbywała się w języku angielskim z wykorzystaniem przestrzeni komunikacyjnej platformy eTwinning – TwinSpace. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku, a jego podsumowanie zaplanowane jest na maj 2022 r.

Koordynatorki projektu: Bożena Szypuła, Justyna Cichosz-Buska