15 listopada klasa 6b wraz z wychowawcą zrealizowała kolejną część projektu literackiego „Lublin – Miasto Poezji”, czytając i recytując wiersze w przestrzeni publicznej. Wybraliśmy się na wycieczkę ulicami Lublina, zatrzymując się pod pomnikami Jana Kochanowskiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Józefa Czechowicza. Naszej wędrówce towarzyszyła poezja twórców związanych z Lublinem – między innymi Julii Hartwig, Grażyny Chrostowskiej, Zygmunta Kubiaka, ale nie tylko. Spacer po świeżym powietrzu był okazją do integracji klasowej, oderwania się od szkolnej rzeczywistości i doświadczenia przestrzennego wymiaru tekstu literackiego.