Dnia 6 czerwca 2014 r. czniowie klas IV i V naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie. Nad całością czuwali pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Lublin. Wszystko odbywało się w ramach europejskiego projektu Heritage Management (Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym na obszarze Europy Środkowej). Najpierw uczniowie nasi obejrzeli prezentację dotyczącą rozwoju reklamy od początków jej pojawienia się w świecie. Nasi prelegenci opowiadali o tym, jak wyglądają reklamy, szyldy, gdzie są umieszczane, o czym mówią itp. Druga część miała charakter warsztatów. Dzieci, podzielone na grupy, miały stworzyć własna wizję reklamy (np. szyldy, witryny sklepowe). Następnie pod okiem prowadzących zajęcia przyklejali je na przygotowane wcześniej zdjęcia budynków lubelskich. Uczyły się w ten sposób jak zrobić dobra reklamę i gdzie prawidłowo ja umieścić na budynku. Zajęcia bardzo podobały się uczniom. Każdy mógł się wykazać pomysłem i zespołowo stworzyć ciekawe pracę.