W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas II-VII będą realizowali projekty edukacyjne.      To ciekawa, kształtująca wiele umiejętności i kompetencji, forma pracy zespołowej. To planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, o charakterze interdyscyplinarnym. Projekty będą realizowane przez grupy uczniów lub zespoły klasowe, na podstawie przygotowanego wcześniej planu, w ustalonym terminie. Opiekunami projektów będą nauczyciele klas II-VII naszej szkoły.
Koordynatorem projektów jest p. Iwona Jagła-Izdebska.
Szczegóły w regulaminie: plik.