Już nie jedna, a trzy delegacje naszej szkoły udały się dzisiaj w przedświąteczne odwiedziny z życzeniami do: Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika – Metropolity Archidiecezji Lubelskiej, Księdza Mirosława Matusznego – Proboszcza Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła, Księdza Dariusza Bondyry – Rektora Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej i Pani Anny Gołąb – Dyrektora Biura Fundacji Dantis Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Wszyscy przyjęli naszych uczniów z radością i wielką życzliwością.