Matka Bożena Szerwentke była Urszulanką Unii Rzymskiej, wybitnym pedagogiem oraz długoletnią dyrektorką szkół urszulańskich w Lublinie i Poznaniu. W czasie II wojny światowej działała jako nauczycielka tajnego nauczania i łącznik z duszpasterstwem Armii Krajowej. Po zamknięciu szkół przez władze komunistyczne została przełożoną urszulańskiego Domu w Poznaniu. Ostatni okres życia spędziła w Krakowie, pracując w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej. Matka Bożena o swojej metodzie wychowawczej napisała:
“W pracy pedagogicznej kieruję się przede wszystkim potrzebami natury ludzkiej i wskazówkami, jakie daje Ewangelia”. Starsze urszulańskie wychowanki, które zachowały dla s. Bożeny podziw i gorącą miłość w sercu twierdzą, iż był to wybitny dyrektor i pedagog. Właśnie one ufundowały w Kościele NMP Zwycięskiej tablicę upamiętniającą postać Matki Bożeny. W tym miejscu uczennice klasy 5b, w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły, zapaliły dzisiaj  znicze i modliły się o radość wieczną dla Matki Bożeny, a także polecały całą społeczność szkolną.