Po krótkiej przerwie zostały wznowione spotkania dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Ksiądz Grzegorz Głąb wprowadzał dzieci w tajemnicę obrzędów wstępnych Mszy św. Temu tematowi została poświęcona także katecheza prowadzona przez s. Urszulę Kupczyk. Konferencja dla rodziców poświęcona była kwestii pogłębiania wiary i duchowego wzrostu. Następne spotkanie odbędzie się 8 marca 2020 r.