Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim konkursie fotograficznym „Przyroda wokół nas” organizowanym przez Fundację dla Przyrody pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, adresowanym do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji świata przyrody oraz pasji fotografii, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wrażliwości na otaczającą nas przyrodę. Prace konkursowe przesyłamy do 6 maja 2024 r. na adres mailowy: g.krol@urszulanki.lublin.eu. W treści maila należy podać klasę, imię i nazwisko autora. Fotografia powinna być wykonana smartfonem, aparatem fotograficznym lub tabletem, można wysłać tylko 1 zdjęcie, a przesłany plik nie może przekroczyć 10 MB. Formularz zgłoszeniowy wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów prosimy dostarczyć do Pani Małgorzaty Król-Momot.

Regulamin wojewódzkiego konkursu – Przyroda wokół Nas

Formularz zgłoszenia-i-o_wiadczenie