Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI-VIII na podsumowanie projektu „Ekologia jest fajna!”. Uroczysty finał szkolnego projektu ekologicznego – interaktywny turniej wiedzy – odbędzie się 15.06.2023 o godz.13:45 w sali gimnastycznej na II piętrze.

Zagadnienia do ekokonkursu:

 • Dziura ozonowa (przyczyny, skutki, zapobieganie).
 • Kwaśne opady (przyczyny, skutki, zapobieganie).
 • Smog (przyczyny, skutki, zapobieganie).
 • Efekt cieplarniany (przyczyny, skutki, zapobieganie).
 • Źródła zanieczyszczeń powietrza, ich skutki i sposoby zapobiegania.
 • Źródła zanieczyszczeń wody, ich skutki i sposoby zapobiegania.
 • Racjonalne gospodarowanie wodą.
 • Segregacja śmieci.
 • Recykling.
 • Biodegradacja.
 • Ekoznaki.

Materiały źródłowe:
Podręcznik do chemii dla kl. 7 – pkt  1-7
Segregacja śmieci oraz  Życie śmieci – jak długo rozkładają się odpady? – Esbud  pkt 8
Recykling– pkt 9
Co to są tworzywa biodegradowalne  – pkt 10
Ekoznaki – oznaczenia na produktach ekologicznych | Naturalnie o Zdrowiu – pkt 11

Projekt ekologiczny „Ekologia jest fajna!” realizowany jest w naszej szkole dzięki dotacji ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Koordynatorkami projektu są p. B. Szypuła i p. I. Jagła-Izdebska.