O godzinie 16.30 rozpoczęła się dziś rada pedagogiczna klasyfikacyjna uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele podsumowali osiągnięcia uczniów klas 1-3 w kończącym się roku szkolnym 2018/2019.