Dzisiaj miało miejsce posiedzenie rady pedagogicznej, poprzedzone spotkaniem nauczycieli uczących w danym oddziale. Właściwym tematem była prelekcja p. Pawła Chylińskiego, który pełni funkcję dzielnicowego w rejonie, na terenie którego znajduje się nasza szkoła. Wykład dotyczył rozwiązywana problemów współczesnej szkoły, w które – po wykorzystaniu wszystkich innych możliwości – powinno zaangażować się policję lub sąd rodzinny. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Dzielnicowy bliżej nas”. Ostatnią część spotkania stanowiły wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz omówienie spraw bieżących.