17 października 2017 r. o godzinie 16.00 spotkali się wychowawcy klas, by poruszyć sprawy najbardziej aktualne w kwestiach pedagogicznych. Kolejnym etapem pracowitego popołudnia było posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego zajęto się sprawami bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem szkoły. Ważnym elementem dzisiejszego spotkania był Tutoring szkolny. Pan Zdzisława Hofman przypomniał najważniejsze założenia projektu, do którego w tym roku szkolnym przystpiła nasza szkoła (20 nauczycieli i ok. 150 uczniów) oraz przedstawił dotychczasowe etapy wdrażania procesu jakim jest tutoring. Ostatnim punktem poruszanym podczas rady były sprawy związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną naszym uczniom. W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej kładzie szczególny nacisk na ten obszar działalności szkolnej. Kwestię tę zaprezentowały p. Anna Kara i p. Olga Dolecka.