Dzisiaj odbyło się plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele różnych agend i zespołów przedstawili sprawozdania z działalności w pierwszym semestrze. Dyskutowano również o sprawach bieżących. Dzisiejsze spotkanie stanowiło ostateczne zamknięcie kwestii związanych z pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2019/2020.