Dzisiaj o godzinie 17.30 rozpoczęła się rada plenarna. Podczas spotkania podsumowano działania prowadzone na wszystkich obszarach szkoły. Siostra Dyrektor – Monika Bonna przedstawiła wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a p. Iwona Jagła – Izdebska z tegorocznej ewaluacji wewnętrznej.  Dzisiejsze spotkanie stanowiło oficjalne, formalne podsumowanie wszystkich przedsięwzięć roku szkolnego 2019/2020. Spotkanie ze względu na pandemię COVID-19 odbyło się przez platformę MS Teams.