RADOŚĆ Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. (…)

Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza RADOŚĆ”.

Ewangelii Gaudium

U progu Świąt Bożego Narodzenia życzymy osobistego spotkania z Tym, który jest, i który przychodzi – z Jezusem Chrystusem.

Niech kontemplacja Bożego Dziecięcia przerodzi się w spotkanie, zaowocuje entuzjazmem i radością, która odnawia serce zaangażowane w sprawy życia codziennego, i udziela się wszystkim wokół.

Łączymy się w świątecznej radości, modlitwie i dzieleniu

wigilijnym opłatkiem.