Nasza szkoła przystąpiła do akcji profilaktycznej pod hasłem „Ratowanie na spontanie” skierowanej do uczniów klas IV-VI mającej na celu przybliżenie zagadnień pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych. W dniu dzisiejszym zajęcia odbyły się w klasach szóstych. Akcję przeprowadzają i przygotowują studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas zajęć prowadzący omówili i ćwiczyli z uczniami postępowanie w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu m.in. omdlenia, zachłyśnięcia, krwotoku z nosa, ataku padaczki. Studenci przeprowadzą zajęcia jeszcze jutro oraz w piątek w wymiarze jednej godziny dla każdej klasy. Dziękujemy już dziś za tak cenną lekcję!

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.