Podczas zajęć koła fizyko-chemicznego uczniowie klas siódmych i ósmych zgłębiali temat reakcji strąceniowych czyli takich, w wyniku których powstaje produkt w postaci osadu. Na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli samodzielnie opracowali zestaw odczynników chemicznych niezbędnych do otrzymania wybranych soli. Przygotowali odpowiednie roztwory i pod kontrolą nauczyciela przeprowadzali zaplanowane reakcje chemiczne. W ich wyniku powstały piękne, kolorowe, o różnej strukturze osady. Nauka + zabawa = skuteczna edukacja!