piątek, 21 stycznia, 2022

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. – złożenie „Karty zgłoszenia” w sekretariacie szkoły lub na portierni (osobiście),
 • do 28.02.2022 r. prawidłowe wypełnienie formularza i odesłanie go do sekretariatu Szkoły,
 • od 10.01.2022 r. – ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej w sekretariacie szkoły, osobiście lub telefonicznie (możliwe po przesłaniu formularza),
 • od 17.01.2022 r. – rozmowa Dyrektora z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz badanie dojrzałości szkolnej dziecka (zgodnie z ustalonymi terminami),
 • od 07.03.2022 r. do 25.03.2022 r. – udział w zajęciach grupowych dla kandydatów, zgodnie z terminami ustalonymi podczas spotkania z Dyrektorem Szkoły lub z sekretariatem szkoły.
 • 15.04.2022 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/ 2023,
 • od 20.04.2022 r. do 29.04.2022 r. – złożenie wymaganej dokumentacji w sekretariacie szkoły:
  – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
  – bilans sześciolatka,
  – skrócony akt urodzenia,
  – 2 zdjęcia legitymacyjne.
 • czerwiec 2022r. – obowiązkowe zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 z Dyrektorem Szkoły i przedstawicielem Rady Rodziców. 
 • Nieobecność na spotkaniu i brak złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania dziecka do naszej szkoły.

Nabór uzupełniający do klas I - VII

Nabór uzupełniający uczniów do klas I – VII odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

Skip to content