niedziela, 29 marca, 2020

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły

Harmonogram rekrutacji

 • od 11.2019 r. do 31.01.2020 r. – złożenie “Karty zgłoszenia” w sekretariacie szkoły,
 • od 12.2019 r. – ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie),
 • od 01.2020 r. do 20.02.2020 r. – rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami / prawnymi opiekunami (zgodnie z ustalonymi terminami),
 • od 24.02.2020 r. do 3.03.2020 r. – udział w zajęciach grupowych dla kandydatów (zgodnie z terminami ustalonymi podczas spotkania z Dyrektorem Szkoły),
 • 3.04.2020 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021,
 • od 6.04.2020 r. do 24.04.2020 r. – złożenie wymaganej dokumentacji w sekretariacie szkoły:
  – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
  – bilans sześciolatka,
  – skrócony akt urodzenia,
  – 2 zdjęcia legitymacyjne,
  Brak złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania dziecka do naszej szkoły,
 • czerwiec 2020r. 17.00 – obowiązkowe zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021; złożenie u wychowawców klas informacji o gotowości szkolnej dziecka.

Nabór uzupełniający do klas I - VII

Nabór uzupełniający uczniów do klas I – VII odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.