wtorek, 19 października, 2021

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły

Harmonogram rekrutacji

 • od 02.11.2020 r. do 28.02.2021 r. – złożenie “Karty zgłoszenia” w sekretariacie szkoły,
 • do 28.02.2021 r. prawidłowe wypełnienie formularza i odesłanie go do sekretariatu Szkoły
 • od 04.01.2021r. – ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie),
 • od 18.01.2021 r. – rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami / prawnymi opiekunami (zgodnie z ustalonymi terminami),
 • od 09.03.2021 r. do 19.03.2021 r. – udział w zajęciach grupowych dla kandydatów, zgodnie z terminami ustalonymi podczas spotkania z Dyrektorem Szkoły (o ile możliwe jest ich zorganizowanie)
 • 09.04.2021 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022,
 • od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r. – złożenie wymaganej dokumentacji w sekretariacie szkoły:
  – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
  – bilans sześciolatka,
  – skrócony akt urodzenia,
  – 2 zdjęcia legitymacyjne,
  (brak złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania dziecka do Szkoły)
 • 10, 11 czerwca 2021 (zgodnie z informacją wysłaną na adres podany w rekrutacji) godz 17:30 obowiązkowe zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022Nieobecność na spotkaniu i brak złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania dziecka do naszej szkoły

Nabór uzupełniający do klas I - VII

Nabór uzupełniający uczniów do klas I – VII odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

Skip to content