8.8 C
Województwo lubelskie
poniedziałek, 20 marca, 2023

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

Data

Wydarzenie

od 12 grudnia 2022r. (poniedziałek) do 28 lutego 2023r. (wtorek)

1. Możliwość zgłoszenia do szkoły i złożenia wniosku – kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1) (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

od 02 stycznia do 31 marca 2023r.

2. Umawianie na rozmowę z osobą wyznaczoną przez dyrektora: telefonując pod numer 81 524 84 20 albo pisząc na adres: urszulanki@urszulanki.lublin.eu

od 03 stycznia do 31 marca 2023r.

3. Rozmowa wyznaczonej przez dyrektora osoby i psychologa z dzieckiem i z rodzicami.

Na rozmowę należy przynieść wypełniony i podpisany druk oświadczenia (załącznik nr 2)

do 14 kwietnia 2023r.

4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja o zakończeniu rekrutacji i wywieszeniu listy zakwalifikowanych będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.urszulanki.lublin.eu

w zakładce: Rekrutacja”

W ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy przyjętych

5. Potwierdzenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR podpisem na liście w sekretariacie.

19 kwietnia 2023r.

6. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

Nabór uzupełniający do klas I - VII

Nabór uzupełniający uczniów do klas I – VII odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

Skip to content