piątek, Wrzesień 20, 2019

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły

Harmonogram rekrutacji

 • od 13.11.2018 r. do 28.02.2019 r. – złożenie “Karty zgłoszenia” w sekretariacie szkoły,
 • od 03.12.2018 r. – ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie),
 • od 28.01.2019 r. do 15.03.2019 r. – rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami (zgodnie z ustalonymi terminami),
 • od 11.03.2019 r. do 20.03.2019 r. – udział w zajęciach grupowych dla kandydatów (zgodnie z terminami ustalonymi podczas spotkania z Dyrektorem Szkoły),
 • 22.03.2019 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/ 2020,
 • od 25.03.2019 r. do 29.03.2019 r. – złożenie wymaganej dokumentacji w sekretariacie szkoły:
  – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
  – bilans sześciolatka,
  – skrócony akt urodzenia,
  – 2 zdjęcia legitymacyjne,
  Brak złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania dziecka do naszej szkoły.
 • 04.06.2019 r. godz. 16.30 – zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020; złożenie u wychowawców klas informacji o gotowości szkolnej dziecka.

Nabór uzupełniający do klas I - VII

Nabór uzupełniający uczniów do klas I – VII odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.